54. Teden slovenske drame

Ponedeljek, 24. junij 2024

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2025

Razpis za nagrado Slavka Gruma

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2025

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 55. Tedna slovenske drame objavlja razpis za NAGRADO SLAVKA GRUMA za najboljše slovensko dramsko besedilo. 

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, poslana na natečaj v razpisnem letu, in na predhodnem Tednu slovenske drame nominirana besedila.

Rok za oddajo dramskih besedil je 31. oktober 2024.

RAZPISNI POGOJI

- dramsko besedilo mora biti napisano v slovenskem jeziku in sme biti uprizorjeno največ enkrat (praizvedba);

- besedilo ne sme biti starejše od treh let (od praizvedbe, prve objave ali prve prijave besedila na TSD);

- avtorji smejo isto besedilo na natečaj poslati največ dvakrat;

- popravljena ali dopolnjena različica besedila velja za isto besedilo;

- avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma;

- moralno in pravno so za izvirnost besedila odgovorni avtorji;

- članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju.

 

Avtorji morajo poslati en (1) fizični izvod besedila ter en (1) izvod besedila na elektronski naslov pgk@pgk.si. Avtorji se lahko podpišejo s pravim imenom ali pa s psevdonimom; če se prijavijo s pravim imenom morajo priložiti list s svojimi podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov; če se prijavijo s psevdonimom morajo priložiti zaprto kuverto, označeno z istim psevdonimom, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov).

Avtorji s prijavo soglašajo, da organizator objavi besedila na svoji spletni strani od nominacij do razglasa.

Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

 

 

Prenesi datoteke


Iskalnik