54. Teden slovenske drame

Ponedeljek, 24. junij 2024

Prijava predstav na 55. Teden slovenske drame

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame vabi producente k prijavi uprizoritev za 55. Teden slovenske drame

Prijava predstav na 55. Teden slovenske drame

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame vabi producente k prijavi uprizoritev za 55. Teden slovenske drame, ki bo od 27. marca do predvidoma 13. aprila 2025. Producenti pošljejo izpolnjene prijavnice najpozneje do 31. oktobra 2024.

Pravico do prijave predstav imajo vsa gledališča, gledališke skupine in samostojni gledališki ustvarjalci. Prijavijo lahko predstave oziroma avtorske gledališke projekte, nastale na osnovi slovenskih besedil in premierno uprizorjene med 1. januarjem in 31. decembrom tekočega leta. S prijavo soglašajo, da bodo predstavo razen v izjemnih primerih izvedli na enem od prizorišč v Kranju.

Dramatizacije in priredbe, nastale na osnovi dramskih besedil tujih avtorjev, na festivalu ne morejo sodelovati. Selektorica izbira med predstavami, ki so namenjene odraslemu občinstvu (15 +).

Razpis ni namenjen amaterskim gledališkim skupinam.

Prijava predstav iz preteklega leta je mogoča le izjemoma, in sicer v primeru, da uprizoritev iz upravičenih razlogov (bolezen itd.) ni mogla sodelovati na preteklem festivalu. O upravičenosti presoja direktor po predhodnem mnenju Strokovnega sveta PG Kranj.

Gledališča in gledališke skupine so selektorici dolžni zagotoviti vstopnico in gledališki list za vse predstave, ki si jih želi ogledati. Če ogled ni mogoč, mora gledališče ali gledališka skupina selektorici zagotoviti posnetek uprizoritve na digitalnem mediju. Selektorica 55. Tedna slovenske drame je Alja Predan. Prosimo, da ji omogočite brezplačen ogled prijavljenih predstav. Kontaktni podatki: alja.predan@gmail.com.

Gledališča oziroma gledališke skupine, ki prijavljajo predstavo(-e), morajo kriti stroške selektoričinega ogleda prijavljenih predstav. Selektorica naj bi v tekmovalni program izbrala od 6 do 8 predstav, v spremljevalni pa 3 do 5 predstav.

Producenti predstav v tekmovalnem programu morajo zagotoviti nadnapise v angleškem jeziku.

Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavnice skupaj s predračunom in pripisom "Prijava predstave na 55. TSD" pošljite na e-naslov pgk@pgk.si.

Rok za prijavo je 31. oktober 2024.

Prenesi datoteke


Iskalnik